Kern Langeraar

Visie
Langeraar is een A-kern in wording, en gelegen tussen de weilanden. Langeraar kenmerkt zich door een sterke onderlinge verbondenheid, maar ook door een uitstekende ontsluiting richting de A4, lees Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam.
Langeraar biedt plaats aan gezin en familie, doordat vele verenigingen en even vele vrijwilligers een veilige en plezierige omgeving bieden. In Langeraar regelen de mensen de dingen zelf en met elkaar, en dat moet vooral zo blijven. Structuren van vrijwilligersorganisaties, de dorpsraad, de sportverenigingen behoeven ondersteuning en geen tegenwerking. Initiatieven moeten worden aangemoedigd.

Damstaete en Langeraar Oost dienen zo snel mogelijk ontwikkeld te worden. Er is een grote behoefte aan woningen in Langeraar.In Langeraar Oost serieus de mogelijkheid onderzoeken voor huurwoningen.Jeugdvoorzieningen inpassen in gemeentebreed jongerenwerkvisie.Serieus ondersteunen van vrijwilligers, vooral bij jongeren- en ouderenwerk.Langeraar weer als dorpsaanduiding met eigen Postcode (BAG administratie)Onderzoek naar verbetering doorgaande vaarroutes

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.