Kern Nieuwkoop

Visie
Nieuwkoop is de naam van de gemeente en tevens de grootste kern in onze gemeente. De ligging aan de Nieuwkoopse plassen heeft de ontwikkeling van dit dorp tot een toeristische attractie inclusief een eigen “montmartre” geen windeieren gelegd. In Nieuwkoop speelt cultuur-historie een belangrijke rol in het gemeenschapsleven. Allerlei evenementen vinden er gedurende het jaar plaats: culturele evenementen op het land en watergerelateerde evenementen op de plas. Bruisend centrum waar de evenementen samenkomen is het Reghthuysplein dat in zichzelf al een historische plaats is. Nieuwkoop is wijd en zijd bekend als culturele trekpleister, fiets- vaar- en schaatsgemeente. Kansen voor Nieuwkoop liggen in het uitbreiden van passende verblijfsrecreatie zoals een hotel, vakantiehuizen, B&B’s, camping, camperplaatsen en voldoende horecagelegenheden voor elke wens. Ook verhuurbedrijven op het gebied van watersport zouden volop kansen verdienen hier een goede boterham te kunnen verdienen. Met de komst van een heus strand langs het Meijepad is de publieke toegankelijkheid voor hen zonder boot ook beter voorzien. Aan de andere kant zou nog aandacht besteed moeten worden aan voldoende aanlegplaatsen voor boten om het dorp te verkennen en daar enige uren of dagen door te brengen.
Wonen en werken gebeurt in Nieuwkoop volop ten noorden van de plassen, in de droogmakerij. Daar is het goed opgroeien als kind, en volop (cultureel en sportief) genieten als vitale senior. Uitgaan kan in stijl in de Kaleidoscoop of bij een van de vele evenementen in het dorp. Wandelen kan in de natuurgebieden Ruycheborg en De Groene Jonker, en als uitvalsbasis voor een fietstocht rond de plassen biedt het Zuideinde volop gelegenheid.

Afronden van de modernisering van het dorpsplein, doorontwikkelen naar culturele volwaardigheid. Autoluw dorpsplein.Geleidelijk doorontwikkelen van plan ZuidhoekWoningbouw Regthuysplein completeren, o.a. De CompagnieGevarieerd programma Buytenwech Oost met variatie aan huurwoningen, ook in particuliere sector en woon/werk-woningen.Buytenwech Noord ontwikkelen voor broodnodige lokale behoefte.Recreatieve ondernemers stimuleren en kansen bieden.Doorontwikkelen Zevensprong tot volwaardig cultureel en landschappelijke pleisterplaats.Aandacht voor zorgwoningen ouderen, alternatief Aar- en Amstel en Koetshuis. (Koetshuis behouden als woon/zorghuis zo mogelijk met particulier initiatief)Plannen per kern 2014-2018Metaalvak(school) zichtbaar maken en ‘uitbuiten’.Huisvesting behoefte Ashram college aanpakkenVerbeteren school fiets route m.n. Churchillaan / ElleboogvaartOnderzoek naar haalbaarheid van een natuurwandelpad van uit het dorp naar de plasBehouden van sporthal de SteupelStudie naar de recreatie druk op het Zuideinde, o.a. racende wielrennersUitbreiden en verbeteren capaciteit algemene begraafplaats Reghthuisplein i.p.v.aanleggen van een nieuwe begraafplaats aan het Lange Stuk / Provinciale weg N231

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.