Kern Nieuwveen

Visie
Nieuwveen is een A-kern, die ligt in de zogeheten dynamische zone van de gemeente Nieuwkoop. Hier vindt je volop werkgelegenheid, vooral in de tuinbouw, de recreatie, de zorg en de dienstverlening. Aan de noordkant ontwikkelt zich duurzame tuinbouw dat goed is ingepast in de landelijke omgeving en waar het landgoed Ursula zich als een bijzondere parel tussen bevindt. Aan de zuidkant van Nieuwveen, tegen de droogmakerij aan tref je diverse vormen van recreatiemogelijkheden en actieve ontspanning, naast het bestuurscentrum en een gezondheidscentrum. Daartussen in is het heerlijk dorps wonen voor familie’s met scholen, verenigingen en een buurtwinkelcentrum om de hoek. De aanwezigheid van Ipse de Bruggen (voorheen Ursula) geeft Nieuwveen een bijzondere sfeer.

De woonzorgzone aan de A.H.Kooistrastraat moet worden gerealiseerd. Zo mogelijk meer woningen realiseren voor ouderen, zodat zij kunnen blijven wonen in hun dorp.Het aantal detailhandelsbestemmingen moet op peil blijven, actief op zoek naar exploitanten van deze locaties. Mogelijk kan ten behoeve van het dagelijks boodschappen voorzieningenniveau het aantal standplaatsen worden uitgebreid.Het terrein rondom het gemeentehuis biedt nog mogelijkheden voor woningbouw en/of maatschappelijke functies. Voorzieningen kunnen hier worden uitgebreid in zorg/gezondheid en/of andere vormen van dienstverlening.Er moet in het bouwproject De Verwondering een termijn worden gesteld aan het proberen het terrein te slijten voor woningbouw. Zo mogelijk kan de recreatie/ontspanningszone die loopt vanaf het Aarkanaal tot en met Nieuwveen versterkt worden met een jachthaven aan de westkant en een sauna/welness gelegenheid tegen het Nieuwveense dorp aan. Zo ontstaat een mooie zone waarin kan worden gevaren, gerecreëerd, gegolfd, gewandeld, bloemen geplukt, gegeten en ontspanning worden gezocht.Uitbreiding van het concentratiegebied glastuinbouw indien de behoefte zich aandient is het beste voor de overlevingskansen en duurzaamheid in de tuinbouw. De gebieden ten westen en ten oosten van Nieuw Amstel lenen zich goed voor ontwikkelingen in deze sector en zullen de kern economisch versterken doordat meer werkgelegenheid ontstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.