Kern Papenveer

Visie
Papenveer maakt gebruik van het voorzieningenniveau van Langeraar. De binding tussen beide kernen is op vele terreinen groot. De dorpsraad " Rondom de plassen" is een treffend voorbeeld van de onderlinge band. Versterking hiervan kan door in te zetten op veiligheid van het pad en goede locatie van de bushalte De aansluiting van Papenveer op de provinciale Westkanaalweg maakt het dorp aantrekkelijk voor mensen met bedrijvigheid aan huis. De Paradijsweg zal aan de zijde van de Langeraarse plassen transformeren van een glastuinbouw gebied in een gemengd gebied waar tuinbouw, weidegrond, recreatiemogelijkheden en landelijk wonen zijn plek vindt. De Langeraarse Plassen worden toegankelijker. De verdere invulling en economische exploitatie van de terreinen van de voormalige conservenfabrieken biedt kansen voor behoud van werkgelegenheid binnen onze gemeente.

Woningbouw mogelijk maken om de kern af te ronden op lege plekken, inbreiding derhalve.Transformatie Paradijsweg aan de kant van de plassen.Goed benutten van het voormalige terrein van de conserven fabriek als bedrijven terrein Geerweg, o.a. ook voor startende ondernemers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.