Verkeer, wegen en veiligheid

Bereikbaarheid is ook voor de gemeente Nieuwkoop van (economisch) levensbelang. Het CDA zal de hoogste prioriteit geven aan infrastructurele verbeteringen om de gemeente te ontsluiten. Wij zullen ook alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om het openbaar vervoer te optimaliseren. Daarbij staan wij open voor maatwerk en creatieve oplossingen als dat nodig is.

In onze gemeente wordt al langer gesproken over een verbeterde ontsluiting naar het Utrechtse. Een rondweg langs de kern Noorden is een van de onderzochte mogelijkheden, maar hier lijkt geen oplossing en draagvlak voor te komen. Het CDA meent dat naar andere oplossingen moet worden gezocht. Optimale ontsluiting op de N201 voor aansluiting naar het Utrechtse. Het CDA ziet een mogelijkheid om een extra verkeersontsluiting vanuit Nieuwkoop te maken door een verbeterde aansluiting op de nieuwe N201. Dit kan door aanpassing, c.q. verbreden van de Oude Spoorbaan en de Ringdijk 2de bedijking en deze weg aan te laten sluiten op de N201 bij de Amstelhoek (Amstelbocht). Hierdoor is het mogelijk richting Schiphol de A4, A44, A9, A10 of richting Utrecht de A2 te bereiken. Wij realiseren ons dat dit traject in een andere gemeente en een andere provincie doorkruist, wat de realisatie niet gemakkelijk maakt.Voorts kan het zo zijn dat de verkeersontwikkelingen in Vrouwenakker het noodzakelijk maken de drukte op de brug te verminderen door een mogelijke tweede oversteek naar de Kwakel, bv ter hoogte van de Molenkade / Kalslagerweg     


Verder willen wij de volgende aandachtspunten benoemen:

De kwaliteit van het wegennet moet goed zijn. Het beheer van het wegennet binnen de gemeente moet op hoog niveau liggen. De gemeente blijft goed afstemmen met de provincie bij uitvoering van onderhoud aan het provinciale wegennetVeiligheid bij verkeer is overal belangrijk, maar nergens belangrijker dan bij plaatsen waar veel kinderen zijn. Op deze plaatsen, vooral bij scholen, moeten risico inventarisaties zijn gemaakt (voor zover dat nog niet is gebeurd) en moet in overleg met betrokkenen actief worden gezocht naar oplossingen. Het CDA zal dit goed volgen en met name het opvolgen van plannen controleren.Het CDA hecht aan duidelijkheid in het verkeer en is om die reden een voorstander voor het (opnieuw) aanleggen van zebrapaden op alle punten waar voetgangers het verkeer kruisenHet fietsennetwerk in de gemeente moet continue worden verbeterd. Er is geen betere oplossing voor het verhogen van de veiligheid dan het scheiden van gemotoriseerd verkeer en fietsers. Ook zal verbetering van het fietsennetwerk de gemeente aantrekkelijker maken voor recreatie. Tenslotte kan het fietsennetwerk (evenals het waternetwerk en wandelnetwerk) het karakter van de gemeente als één geheel kunnen onderstrepen. Goede fietspaden worden ook door skaters hooglijk gewaardeerd.Er zal aandacht moeten zijn voor een aantal punten voor het opladen van e-bikes.Parkeren in de gemeente blijft op veel plekken een lastig onderwerp. Inwoners willen liefst vlak bij huis parkeren. Dit levert soms verkeersbelemmeringen of zelfs onveilige situaties op, bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen. Wij zullen met inachtneming van alle belangen, de komende periode overleg aangaan met inwoners om vervolgens heldere keuzes te maken.Parkeren bij publieke voorzieningen en winkels moet veilig en voldoende zijn, en gericht op het tijdelijk parkeren. Daarnaast moeten, voor zover nog niet geregeld, voordoende voorzieningen worden getroffen voor mensen met een beperking.Het CDA wil het aantal wegopbrekingen in de toekomst beperken door bij geplande reconstructie werken direct buizen aan te brengen voor toekomstige kabels.Het CDA vindt het een verantwoordelijkheid van alle weggebruikers om te zorgen voor veiligheid op de weg. Het moet hierbij gaan om een goede balans tussen de verschillende weggebruikers, zoals fietsers , auto´s en tractoren. We dienen ons te beseffen dat we in een agrarische gebied wonen met seizoenspieken voor tractoren op de weg. Tractoren dienen blijvend alert te zijn op schone banden, Fietsers dienen alert te zijn op hun verlichting en telefoon gedrag. Auto´s dienen blijvend aandacht te hebben voor hun snelheid en ook geen afleiding door belgedrag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.