Welzijn

Eigen initiatieven, eigen inzet en ondersteuning door de gemeente gaan hand in hand bij veel activiteiten. De inzet van vrijwilligers bij sportverenigingen, bij culturele verenigingen, ouderen organisaties en kerkelijke verenigingen maar ook bij allerhande andere activiteiten zijn onbeschrijfelijk belangrijk. De gemeente ondersteunt waar dit nodig is en waar dit kan. In de komende periode willen we daarom in navolging van het ondernemersloket een verenigingenloket openen, waar iedere vereniging en individuele vrijwilliger terecht kan met vragen over subsidie, vacatures, regelgeving, vergunningen etc.De afgelopen tijd is goed gekeken naar de subsidies. Vergelijkbare aanvragen moeten vergelijkbaar worden beoordeeld. Voor de aanvragen is inmiddels een kader gemaakt, dat in de praktijk tot verbetering van de subsidieverlening heeft geleid. Het CDA is voorstander dat subsidieverlening ook kan worden gebruikt om gewenste ontwikkelingen te stimuleren.De bibliotheken in de gemeente zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen tot aansprekende culturele centra. Wij verwachten hier veel van.Wij zijn trots op de twee zwembaden (Aarweide en De Wel) in onze gemeente. Door enthousiasme, en inventiviteit lukt het om deze zwembaden in stand te houden. De zwembaden kunnen ook de komende jaren op onze steun rekenen. Waar mogelijk en gewenst, zullen wij samenwerking tussen de zwembaden nastreven. In ons zeer waterrijke gemeente vervullen de zwembaden een onmisbare rol voor zwemlessen. Geen luxe maar noodzaak!De (sport)verenigingen spelen een belangrijke rol. Het CDA wenst het overleg met de verenigingen op een intensief niveau te houden. De op veel plaatsen beschikbare kennis moet voor anderen beter toegankelijk worden. Daarnaast zijn verenigingen in het algemeen en sportverenigingen in het bijzonder belangrijke plaatsen voor jongeren. De gemeente wil ook om die reden nauw met verenigingen samen werken.Voor de voetbalverenigingen is de wens van eigen kunstgrasvelden in de afgelopen periode ingevuld. In principe worden de velden ook door de scholen gebruikt. Voor het onderhoud van velden is een overkoepelende beheersstichting ingesteld. Het CDA vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van de verenigingen en wenst dat de gemeente slechts op hoofdlijnen controle houdt.De gemeente kent een rijke muzikale traditie, met zeer actieve koren, muziekverenigingen en andere muzikale activiteiten (van Jazz tot Klassiek en van kindermusicals tot bandjes en DJ’s). Muzikale initiatieven zullen waar mogelijk worden ondersteund. Het optreden van een muziekvereniging, bijvoorbeeld bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, is een vorm van ondersteuning die het CDA aanspreekt.Nieuwkoop ontpopt zich tot culturele broedplaats voor beeldende kunstenaars. Wij zullen ons actief inzetten voor een gunstig klimaat voor kunstenaars in onze gemeente. Niet alleen omdat het goed is voor “toeristische ambities”, maar ook omdat het de gemeente zoveel mooier, leuker, kleurrijker en verrassender maakt. Van kunst op de plas, tot kunstroute; iets om gezamenlijk trots op te zijn!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.