Recreatie en toerisme

Onze gemeente is prachtig en daar moeten onze inwoners goed van kunnen profiteren. Ook verdient de gemeente het dat het bezocht wordt door toeristen. De gemeente vormt een inspiratiebron voor kunstschilders, fotografen en natuurvorsers. In de afgelopen periode heeft het CDA voortouw genomen in het opstellen van een visie op recreatie en toerisme. De elementen rust, ruimte, cultuur, natuur en beleving staan daarbij centraal. Het CDA wil deze elementen versterken op een duurzame en hoogwaardige manier.

Onze speerpunten:

 • Het CDA zet zich in voor goede vaarwegen, aansluitende sluis- en brugtijden en goede doorsteken (zoals de Drechtdoorsteek) tussen de vaarwegen en naar de plassen.
 • Goed onderhoud van de vaarwegen en doorvaarten zodat deze goed doorvaarbaar zijn voor alle vaartuigen (inclusief roeiboten).
 • Goed onderhoud van de (openbare) recreatieplaatsen en -eilanden in de gemeente.
 • Stimuleren van het ontwikkelen van extra kwalitatieve overnachtingsmogelijkheden passend bij het karakter van de gemeente.
 • Onderzoek doen naar een tweede vaart bij Nieuwkoop voor betere doorstroming naar de plas en om meer en makkelijker rondjes te kunnen varen.
 • Elektrisch varen stimuleren door elektrische laadpalen te plaatsen en de gemeentelijke vaarheffingen voor elektrische boten laag te houden.
 • Openstaan voor ondernemers die meer recreatie voorzieningen willen realiseren.
 • Steun verlenen aan de plannen om de Watertoren in de Meije toegankelijk te maken voor publiek.
 • Stichting Nieuwkoop Marketing blijvend ondersteunen om de gemeente goed en blijvend op de toeristische- en recreatieve kaart te zetten.
 • Centrum van Nieuwkoop moet meer aantrekkingskracht (beleving, groen en horeca) krijgen voor eigen inwoners en recreanten door uitvoering te geven aan centrumplan Nieuwkoop.
 • Voldoende goede zwemplekken op meerdere locaties in de gemeente.
 • Wandelroutes uitbreiden met focus op het kunnen maken van ‘wandelrondje’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.