Senioren en mensen met een beperking

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een beperking. De meeste mensen die zorg nodig hebben, willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving. Wij gaan voor zorg dicht bij huis! Door dit te versterken en het soms beter te organiseren, sluit het beter aan bij de keuzes en voorkeuren van mensen.

Daarnaast heeft vergrijzing verstrekkende gevolgen voor de zorg en samenleving. Door nu al in overleg te gaan met ouderenorganisaties, kan er nu al worden nagedacht over mogelijke oplossingen. Zo kunnen we zorg en wonen ook in de toekomst hoogwaardig aanbieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.