Sterke samenleving

Het CDA wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken en dorpen. In onze omgeving moeten we ons veilig en thuis voelen. Niemand zou er alleen voor moeten staan, maar ondersteund moeten worden op basis van vertrouwen, saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid.

Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen samenleving, markt en overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal - betrokken burgers die met elkaar samenleven, werken en bouwen aan een beter Nederland. Burgerschap vraagt om een gedeeld besef van waarden en normen, van rechten en plichten. Daarbinnen ontstaat de ruimte voor solidariteit en voor verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden.

In de sterke samenleving richten mensen met elkaar hun leven in via familie of gezin, wijk, vereniging, geloofsgemeenschap of ander verband. We zorgen en werken voor elkaar en met elkaar. De overheid en de markt zijn dienstbaar aan de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.