Veiligheid

Veiligheid is een fundamenteel recht voor elk mens. Veiligheid is een zaak van iedereen. Een veilige gemeente vraagt daarom om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit. Vooral de criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer en de directe omgeving. Het heeft directe invloed op ons gevoel van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan woninginbraken of ramkraken bij banken.

Veiligheid is meer dan dat. Het gaat ook over verkeersveiligheid, een veilige schoolomgeving en geen overlast van rondhangende jongeren of vandalisme. In de komende jaren zal veiligheid een prominente plek moeten innemen om een veilige omgeving te kunnen bouwen.

Veiligheid kent ook haar grenzen. Met name privacy staat op gespannen voet met veiligheidskwesties. De overheid, maar zeker ook wij als samenleving moeten bewust zijn dat niet alle risico’s uit te sluiten zijn. Wij staan voor een degelijke afweging, met oog voor ieders belang. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.