Waarden en Traditie

Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat en social media, respect voor elkaar, iets voor elkaar over hebben en niet altijd het eigen belang voorop stellen. Deze waarden zijn al generaties lang doorgegeven en blijven ook nu in onze gemeente van groot belang.

Waarden en traditie helpen om onszelf thuis te voelen in een onrustige wereld. Wij zien het belang van deze waarden omdat ze vastigheid bieden en onze samenleving helpen bijeen te houden:

  • Een gemeente die activiteiten ondersteunt die bijdragen aan verbinding en ontmoeting tussen mensen onderling.
  • Een gemeente die activiteiten ondersteunt die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse cultuur, waarden en tradities.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.