Werkgelegenheid

Nieuwkoop is vooruitstrevend met haar accountmanager als aanjager van duurzame werkgelegenheid. Samen met bedrijven moeten we creatief blijven zoeken naar vormen van werkgelegenheid, praktische opleiding en de juiste mensen hierbij. De gemeente kan bedrijven stimuleren zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of daarvoor op te leiden. De gemeente geeft bij gronduitgifte ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. De overheid helpt bedrijven door ruimte te vinden voor om- en bijscholing van (aankomend) personeel, zo dicht mogelijk bij de bedrijven, of via een goede vervoersverbinding.

Onze keuze voor de werkgelegenheid:

  • De maandelijkse werkbezoeken van het College blijven plannen. Het geeft een kijkje in de keuken van innovatieve en duurzame werkgelegenheid bij onze ondernemers. Door de verslagen hiervan openbaar te maken, worden andere gestimuleerd om ook innovatief met werkgelegenheid om te gaan.
  • Mensen zonder werken stimuleren zelfstandig ondernemer te worden. De gemeente kan de opstartkosten vergoeden vanuit het re-integratiebudget, of de bespaarde uitkeringen. Hierbij kunnen bestaande ondernemers hun kennis en ervaring delen met de startende ondernemer.
  • Innovatieve werkgelegenheid bevorderen door proeftuinen met werklozen en scholieren in nieuwe functies. De bespaarde uitkeringskosten kunnen weer worden gebruikt voor verdere scholing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.