Zorg voor elkaar

Het welzijn van mensen staat centraal voor het CDA. Mensen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar we moeten het ook samen oppakken. Ons motto hierin is: voorkomen is echt beter dan genezen. Hoewel de kosten voor de zorg hoog zijn, is goede zorg het dubbel en dwars waard. Dat betekent ook dat we ons moeten blijven inzetten voor een gezonde leefomgeving. Voor kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Voor iedereen.

Kortom, samen met scholen, sportclubs, maatschappelijke organisaties en allerlei andere partners, gaan wij de komende periode aan de slag voor goede zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.