14 november 2021

CDA pleit voor meer geld voor woningbouw jongeren en senioren

Tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 2022 heeft het CDA twee moties ingediend om woningbouw voor jongeren en ouderen te stimuleren. Er bleek geen steun voor beide moties. Wel is door het college toegezegd dat er serieus gezocht wordt naar een geschikte locatie om een zogenaamd Knarrenhof te kunnen realiseren.

In de motie die het CDA heeft ingediend wordt voorgesteld om een bedrag van 10 miljoen euro uit de algemene reserve (afkomstig uit de verkoop van Eneco aandelen) te storten in een revolverend woningbouwfonds. In de motie wordt gevraagd aan het college om de gemeente Nissewaard zelf woningen te laten gaan bouwen voor eigen rekening en risico speciaal bestemd voor jongeren. Zelf ontwikkelen en bouwen zal bijdragen aan het laag houden van de verkoopprijs.

Het CDA heeft ook gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is jongeren eerst te laten huren en na verloop van tijd de huurwoning over te kopen van de gemeente. Door te huren tegen gunstige voorwaarden kunnen jongeren sparen en een startkapitaal opbouwen waarmee ze dan in een latere fase de woning kunnen kopen.

In de bijlage treft u bijdrage van het CDA tijdens de algemene beschouwingen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.