14 oktober 2021

CDA strijdt succesvol voor lagere OZB-indexatie in 2022

Het CDA strijdt al drie jaar tegen het huidige college om af te zien van de te hoge indexatie OZB. Al in het eerste collegejaar werd een CDA-motie van die strekking achteloos verworpen. Door dit collegebeleid werden de gemeentelijke belastingen de afgelopen periode met meer dan 10% verhoogd! De motie van het CDA bij de begroting 2022 heeft bereikt, dat de indexatie voor 2022 lager wordt vastgesteld. Fractievoorzitter Pieter Verhoog: "Eindelijk gaat het college de lijn van het CDA volgen."

Voor het CDA is deze uitkomst een beloning voor vier jaar kritisch oppositie voeren, want de CDA-fractie heeft de aandacht voornamelijk gericht op de grote vraagstukken in onze gemeente, zoals jeugdzorg, bereikbaarheid, windenenergie, betaalbaar wonen voor jongeren en ouderen. Daarnaast was het CDA altijd paraat om voor inwoners zaken op te pakken die grote irritatie veroorzaakten. Het strooibeleid bij gladheid rond publieke voorzieningen en ouderenwoningen zijn hier een typerend voorbeeld van.

“Met de verkiezingen voor de deur is dit een uitstekend resultaat”, vindt CDA-fractievoorzitter Pieter Verhoog.

Persbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.