15 oktober 2021

Feitenrelaas van College over Barnisse is duidelijk

Naar aanleiding van een aantal publicaties in het AD,  en vragen van enkele fracties tijdens commissie vergaderingen hebben CDA en LOB het College gevraagd om een feitenrelaas over de wijze waarop besluitvorming over Barnisse heeft plaatsgevonden, de manier waarop geborgd is dat alle geïnteresseerde partijen gelijke kansen hebben gekregen en over de financiële aspecten rond Barnisse. We hebben het feitenrelaas ontvangen en hebben ook kritisch gekeken naar het eerder ontvangen memo van het College. 

CDA en LOB zijn tot de conclusie gekomen dat zorgvuldig is gehandeld door het College en door het AB van het recreatieschap, dat er geen belangen van ondernemers zijn geschaad en dat betrokkenen gehandeld hebben in lijn met de afspraken over integriteit.

Het is goed om te lezen dat er nu een aanbestedingstraject loopt voor realisatie van een lange termijn voorziening.

Wij wensen betrokken ondernemers veel plezier en succes met hun Barnisse initiatief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.