05 maart 2022

Minister Hugo de Jonge trapt campagne #hierbouwtCDA af in Nissewaard

CDA Nissewaard: Aandacht voor wonen met Bouwaftrap #hierbouwtCDA

Het CDA Nissewaard vraagt aandacht voor de woningnood en de noodzaak om nieuwe betaalbare woningen te bouwen in Nissewaard. Volkshuisvesting en bouwen voor jongeren en ouderen is een cruciaal thema voor het CDA: iedereen moet een goede plek hebben om te wonen.  

Met de bouwaftrap #hierbouwtcda op zaterdag 5 maart a.s. laat CDA Nissewaard zien op welke plekken in de gemeente wil bouwen. Met de slogan “CDA Nissewaard wil woonkansen voor iedereen” vragen we specifiek aandacht voor

•    jongeren, zodat zij in onze plaats en in de kernen kunnen blijven wonen;
•    Senioren, waar zij gelukkig en gezond oud kunnen worden.   

Aanpakken van het woningtekort is noodzakelijk. Hierbij is creativiteit nodig: denken in kansen en zoeken naar ruimte binnen de geldende regelgeving. CDA Nissewaard komt met een plan om via huur  koop woningen eerder beschikbaar te krijgen voor jongeren. CDA Nissewaard wil daarnaast een revolverend fonds wat gevoed wordt vanuit de opbrengst van de verkoop van de Eneco aandelen om zo de prijs van woningen te kunnen verlagen. Een dergelijke oplossing zorgt ervoor dat naast de impuls in de woningbouw later ook weer inkomsten gegenereerd worden die terugvloeien naar het fonds.

Hugo de Jonge, CDA minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, was zaterdag aanwezig bij de aftrap van de campagne in Nissewaard. De Jonge wenst de kandidaten op de lijst van het CDA Nissewaard een mooie verkiezingsuitslag toe zodat de plannen van CDA Nissewaard ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

De Jonge: “Ik zie hele mooie woningen in Nissewaard maar ik onderschrijf de plannen van CDA Nissewaard om nu ook te gaan bouwen voor jongeren in het betaalbare segment. Vast blijven houden aan de oude woonvisie is niet verstandig en het huidige situatie vraagt ons inziens om een verandering van beleid.”

Pieter Verhoog, lijsttrekker CDA Nissewaard: “We zijn heel blij dat minister Hugo de Jonge ondanks zijn drukke agenda hoogst persoonlijk een bezoek brengt aan Nissewaard om hiermee onze verkiezingscampagne te ondersteunen. CDA Nissewaard ondersteunt de plannen van de minister van harte om de doelstelling van 1 miljoen woningen in deze Kabinetsperiode te gaan realiseren. Aan deze doelstelling moet Nissewaard eveneens haar steentje gaan bijdragen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.