24 november 2021

Pieter Verhoog verkozen tot CDA lijsttrekker voor 2022

Afgelopen maandag (22-11-2021) is dhr. Pieter Verhoog (56) bij acclamatie in de Algemene Ledenvergadering van het CDA Afd. Nissewaard verkozen tot lijsttrekker. Pieter was de afgelopen 4 jaar fractievoorzitter van het CDA. Binnenkort worden de overige kandidaten en lijstvolgorde openbaar gemaakt. In dezelfde vergadering is tevens het CDA verkiezingsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Als het programma de definitieve vormgeving heeft zal dit o.a. via de website beschikbaar komen.

We vroegen Pieter wat hij denkt de komende jaren onder zijn leiding te gaan realiseren?
Pieter Verhoog: “CDA wil zich de komende periode vooral in gaan zetten op zorg voor elkaar. Veel inwoners hebben moeite om mee te komen in de samenleving en verdienen een extra steuntje in de rug.
Daarnaast wil het CDA de besluitvorming binnen de gemeente transparanter maken. Nog te vaak worden zaken in achterkamertjes besloten en het CDA wil hier verandering in aanbrengen.
Een belangrijk speerpunt is ook het betaalbaar bouwen voor jongeren en ouderen. Er wordt nu vooral gebouwd voor het duurdere middensegment. Meer en goedkoper bouwen moet de doorstroming in de woningmarkt bevorderen”.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.