29 januari 2022

Reactie CDA op persbericht Belastingniveau Nissewaard d.d. 28 januari 2022

Het CDA is blij dat de gemeente Nissewaard nog steeds laag staat in de ranking van gemeenten met de laagste belastingen. Het CDA heeft de afgelopen raadsperiode hier telkens aandacht voor gevraagd. Toch maakt het CDA zich zorgen omdat de totale stijging in deze collegeperiode van de OZB meer dan 10% is geweest.

De indexatiepercentages in de periode dat van dit college waren:
2019      1,95%
2020      3,14%
2021      3,26%
2022      1,83%
Totaal   10,18%

Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de OZB niet meer mag stijgen dan het prijsindexpercentage. Het CDA heeft in de gemeenteraad haar zorg uitgesproken voor de oplopende inflatie, waardoor het percentage waarmee de gemeenschappelijke regelingen in 2023 verhoogd gaan worden fors op zal lopen.

Het is goed om bij de positieve berichtgeving vanuit het college de achterliggende periode wel in het achterhoofd te houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.