08 december 2021

Tarief voor het ontvangen van een digitaal afschrift daalt fors.

De gemeenteraad heeft op woensdag 8 december 2021 de belastingverordeningen en de tarieven voor 2022 vastgesteld. In juli van dit jaar hebben CDA en LOB een motie ingediend waarin het College gevraagd wordt om een lager leges tarief voor het ontvangen van digitale afschriften van stukken die al digitaal in de gemeentelijke administratie beschikbaar zijn.

Deze motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Vanaf 1 januari 2022 gaat het legestarief van 22 euro naar 6 euro. CDA en LOB zijn tevreden met de manier waarop uitvoering is gegeven aan de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.