16 maart 2023

Vertrouwen herwinnen

Nederland heeft gisteren zijn stem uitgebracht. De uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen zijn voor het CDA een bittere pil. Het CDA komt uit een moeilijke periode, en ondanks dat de voorspellingen niet goed waren hoopten we allemaal dat we bij deze verkiezingen het beter zouden doen dan de uitslag nu laat zien. Dat dit niet is gelukt valt iedere CDA´er en ook ons erg zwaar.

Wij feliciteren BBB met hun overwinning. De uitslag van de verkiezingen leidt tot een politieke aardverschuiving. Het is een duidelijk politiek signaal wat de kloof tussen Den Haag en de rest van Nederland laat zien. Het is aan ons om die kloof te overbruggen en het vertrouwen te herwinnen.

Verantwoordelijkheid nemen en compromissen sluiten
Nederland is na deze verkiezingen politiek gezien verder versplinterd en de tegenstellingen nemen daardoor alleen maar meer toe. Vandaag, de dag na de verkiezingen, gaan de provincies en waterschappen meteen aan de slag met hun belangrijke taak als volksvertegenwoordiging voor heel Nederland. Dat kan niet met geschreeuw, maar vraagt om verantwoordelijke en betrouwbare politici en partijen. En als deze campagne één ding heeft laten zien is dat wij betrouwbare politici hebben. Onze lijsttrekkers, gedeputeerden en statenleden hebben vier jaar lang hun nek uitgestoken, verantwoordelijkheid gedragen en compromissen gesloten. Daarbij zochten zij altijd naar de verbinding, in het belang van Nederland.

Voor Heel Nederland
De polarisatie in ons land en de versnippering van het politieke landschap zijn voor ons als partij een opdracht en een stimulans om door te bouwen aan ons verhaal voor heel Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de boodschap is waar Nederland beter van wordt. De komende periode willen wij dit verhaal verder uitbouwen: lokaal, provinciaal en landelijk, en daar hebben we jullie allemaal bij nodig!

Er zijn perspectieven ontwikkeld op de thema´s landbouw, klimaat, drugs en volkshuisvesting.  Tijdens deze campagne kwamen we met ons plan ‘Voor Heel Nederland’ en de gezinsvisie. Het Wetenschappelijk Instituut werkt verder aan het plan voor het herinvoeren van de dienstplicht. In een tijd waar polarisatie en de korte termijn helaas dominant zijn, werken wij via onze eigen plannen aan een langere termijn koers. Ook al zien we dat nu nog niet terug in de uitslagen, wij zijn ervan overtuigd dat we op de langere termijn weer een partij zijn die grote groepen kiezers aan zich kan binden.

Vertrouwen herwinnen
Vandaag zijn wij wakker geworden met een gevoel van grote teleurstelling en zorgen over de politieke versplintering, maar ook met veel strijdbaarheid om samen met jullie te bouwen aan een samenleving van minder ik en meer wij.

Onze inzet is om het vertrouwen van onze kiezers die dit keer thuis zijn gebleven of op een andere partij hebben gestemd weer terug te winnen; huis voor huis en straat voor straat.

Samen zullen we de weg omhoog vinden.
 
Met vriendelijke groet,
Wopke Hoekstra
Hans Huibers
Pieter Heerma
Theo Bovens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.