05 februari 2021

Actieplan deltaplan jeugd

Schriftelijk vragen

Aanleiding

Bijna een jaar gelden kreeg Nederland voor het eerst te maken met corona en met alle maatregelen. Periodes van (intelligente) lockdown volgden elkaar op en er zijn veel zeer ingrijpende maatregelen van kracht.

Voor de jeugd brengt corona veel risico’s met zich mee op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, welbevinden en inkomen. Ook zal de jeugd te maken krijgen met de sociale en economische gevolgen op lange termijn. Deze maatschappelijke effecten kunnen we nog niet overzien maar zullen ongetwijfeld groot zijn.

Op 1 februari 2021 is er een brandbrief van wethouders jeugd uit verschillende gemeentes aan premier Rutte, het kabinet en de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer gestuurd. In de brief staat een oproep om met een actieplan deltaplan jeugd te komen. Deze brief in door verschillende maatschappelijke organisaties waaronder Jeugdzorg mede ondertekend. De brief roept het kabinet op om de handen ineen te slaan en samen tot een actieplan deltaplan jeugd te komen binnen vier maanden.

Vragen

1. Is het college bekend met deze brandbrief?

2. Herkent het college de geschetste situatie met betrekking tot de jeugd?

3. Is het college voornemens om zich aan te sluiten bij deze brandbrief? Waarom wel of niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.