26 februari 2018

Bas van den Berg (CDA) neemt afscheid van gemeenteraad van Noordwijk

‘Met pijn in mijn hart’, zo omschrijft CDA-raadslid Bas van den Berg (54)  zijn aanstaande afscheid van de gemeenteraad van Noordwijk. Bijna  vier jaar was hij verbonden aan de fractie waarvan de laatste twee jaar als raadslid, een functie die hij met veel enthousiasme vervulde. Een nieuwe termijn na de verkiezingen in november lag daarom voor de hand, maar de aanvaarding van een nieuwe functie noopt hem nu al afscheid te nemen. Bas is nl. per 1 februari j.l. benoemd als manager van Sportbedrijf Noordwijk, een door de gemeente gesubsidieerde organisatie die sporthal en gymzalen beheert en daarin up to date faciliteiten ter beschikking stelt aan sportende burgers en verenigingen. Na de fusie worden daar mogelijk Noordwijkerhoutse  accommodaties aan toegevoegd. Vanwege mogelijk conflicterende belangen die zich in die functie zouden kunnen voordoen is terugtreding uit de CDA-fractie onvermijdelijk.  

Geboren Noordwijker Bas van den Berg ziet vol vertrouwen uit naar de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Ook in zijn nieuwe functie zal hij kunnen bijdragen  aan het succes van dit samengaan. Zelf omschrijft hij de nieuwe gemeente als een plaats waar bloemen, strand, sport- en recreatie zullen floreren en als een gemeente die door omliggende gemeenten zal worden beschouwd als een belangrijke speler met richtinggevende invloed.

Van den Berg is een ervaren manager die middenin de samenleving staat. Na een dienstverband van ruim 30 jaar bij het Zilveren Kruis en Achmea, werd hij in 2013 als toenmalig bestuurslid van vv Noordwijk, betrokken bij de nieuwbouw van Sportpark Duinwetering. Na de realisatie daarvan was hij in 2015 en 2016 werkzaam  als verenigingsmanager bij vv Noordwijk. Daarnaast deed  en doet hij divers vrijwilligerswerk o.a. bij de vv Noordwijk en als voorzitter van de landelijke patiëntenvereniging NVACP (bijniervereniging).

CDA Noordwijk zal in de komende weken een opvolger van Bas van den Berg voordragen. Na afstemming met burgemeester en de griffie kan dit nieuwe raadslid onmiddellijk aantreden na het afscheid van Bas van den Berg dat staat gepland in de raadsvergadering van 15 maart a.s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.