09 april 2021

CDA in gesprek met het college over parkeren Noordwijk-Binnen

Eind maart heeft de CDA fractie met inwoners van Noordwijk-Binnen een goed (online) gesprek gehad tijdens een thema-avond over de parkeerproblemen in Noordwijk-Binnen.

Vanuit de bewoners kwamen kritische geluiden over het huidige parkeerbeleid in Noordwijk-Binnen duidelijk naar voren maar ook werd duidelijk dat omwonenden een gebrekkige communicatie vanuit de kant van de gemeente ervaren.

Naast de opbouwende kritiek werden ook mogelijke oplossingen aangedragen door de deelnemers aan het gesprek. Zo werd gesproken over het invoeren van een bewonersvergunning voor de kern Noordwijk-Binnen zodat er meer zekerheid komt over een parkeerplek in de buurt, het Kloosterpein bestemmen voor parkeren voor omwonenden en afspraken maken met DIRK supermarkt om de parkeergarage hier in te zetten als deel van de oplossing van het parkeerprobleem. Een andere oplossing die werd aangedragen was het gebruiken van bijvoorbeeld de parkeerterreinen aan de randen van het centrum.

Jordy de Mooij: ‘’De fractie van het CDA gaat met alle input aan de slag en gaat dit ook bespreken met het college’’. ‘’ Ook zagen wij dat onze collega’s van PUUR afgelopen week ook schriftelijke vragen hebben gesteld over dit onderwerp, heel mooi, samen bereik je immers meer’’. ‘’Wij willen nu graag dat er een enquête uitgezet gaat worden in Noordwijk-Binnen naar vergunning parkeren en blijven dit onderwerp kritisch volgen’’. ‘’Er moet een oplossing komen’’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.