27 januari 2021

CDA moties over wonen aangenomen door de raad

In de raadsvergadering van 26 januari heeft het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk samen met andere partijen diverse moties ingediend. Deze moties zijn allemaal door de raad aangenomen.

De aangenomen motie over sociaal bouwen draagt het college op om bij alle woningbouwprojecten de sociale woningen per fase op te leveren. Op deze manier hoopt het CDA te voorkomen dat sociale woningen toch niet gebouwd worden door een ontwikkelaar aan het einde van een project.

De motie differentiatie GOM cluster locaties roept het college op om mogelijkheden te onderzoeken om de cluster locaties voor GOM woningen in te vullen met woningen die meer toegespitst zijn op de lokale woningbehoefte en differentiatie. Hierdoor kan het aantal te bouwen woningen worden vergroot in onze gemeente. De royale kavels voor villabouw biedt geen oplossing voor de lokale woonbehoefte.

De motie zelfwoonplicht roept het college op om bij alle nieuwe koopwoningen op grond van de gemeente standaard in de voorwaarden een anti-speculatiebeding op te nemen waardoor snelle doorverkoop van woningen vanuit financieel oogpunt wordt tegengegaan. Op de grond van private partijen moet er gekeken worden wat juridisch mogelijk is. Ook moet  in de prestatieafspraken met woningcorporaties opgenomen worden dat bij verkoop van woningen een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht wordt opgenomen in de verkoopovereenkomst. Familieleden in de 1e lijn zijn uitgezonderd van zelfbewoningsplicht zodat ouders een woning kunnen kopen voor hun kinderen.

De laatste aangenomen motie roept het college op te onderzoeken of een nieuw model zoals bijvoorbeeld momenteel in Amsterdam in onderzoek is voor woningverdeling haalbaar is waarbij:

-        Mensen die actief zoeken extra punten kunnen krijgen

-        De situatie punten op kan leveren ( bijvoorbeeld bij relatiebreuk waarbij kinderen zijn betrokken)

-        Woningzoekenden die niet op komen dagen of een uitnodiging tot bezichtiging niet accepteren punten aftrek krijgen

-        Woningzoekenden die 3x en woning weigeren terug gaan naar 0 punten

Zodat de doorstroom zal worden bevorderd en mensen die snel een woning nodig hebben en/of actief zoeken eerder geholpen kunnen worden.

CDA fractievoorzitter Jordy de Mooij :‘’Het zijn heel wat moties geworden en wij zijn blij dat deze allemaal zijn aangenomen’’. ‘’Wonen is voor iedereen belangrijk en daarom is het goed dat we als politiek proberen mensen verder te helpen door de instrumenten die wij als gemeente hebben om te sturen op prijs en doelgroep te benutten’’. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.