11 februari 2018

CDA Noordwijk stelt schriftelijke vragen ex art 38: ‘Evaluatie Thuiszorg’

Op Facebook zag de fractie van het CDA Noordwijk berichten voorbij komen over een tekort aan thuiszorgmedewerkers bij Marente. Dit geeft overlast voor de cliënten, maar ook voor familie en mantelzorgers. Ook Groot Hoogwaak heeft vacatures uitstaan voor thuiszorgmedewerkers, is te lezen op hun website. Bij Marente lezen we maar liefst 28 vacatures in de thuiszorg op hun website.

Raadslid Lenie Zoetendaal heeft namens fractie van CDA Noordwijk de volgende vragen aan het College gesteld:

 1. Was het tekort aan thuiszorgmedewerkers u al bekend?
 2. Zijn er klachten bij de gemeente Noordwijk binnen gekomen over de tekorten?
 3. Hoe ernstig is dit tekort in totaal voor alle thuiszorginstellingen, werkgebied Noordwijk?
 4. Wat zijn de gevolgen van dit tekort voor de cliënten?
 5. Is het mogelijk voor de cliënten om een klacht in te dienen dan wel een melding te doen elke keer dat een thuiszorgmedewerker te laat komt dan wel niet verschijnt?
  Zo ja, is deze mogelijkheid voldoende bekend en wordt hiervan goed gebruikgemaakt?  
  Zo nee, wordt dit anderszins geregistreerd door de thuiszorginstellingen zelf?
  Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
 6. Kunt u ons een overzicht van de klachten cq meldingen of registratie doen toekomen?
  Zo nee, waarom niet?
 7. Welke actie(s) denkt u hierbij te gaan ondernemen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.