14 maart 2018

CDA Noordwijk stelt schriftelijke vragen ex art 38 over voormalig hotel Sonnevanck

Hotel Sonnevanck ligt aan de Koningin Astrid Boulevard 50. Dit pand is momenteel hard aan het verpauperen, zo bereikten verontrustende berichten onze fractie. De ramen zijn al ingegooid, hebben wij begrepen. Onbekend is wie de eigenaar is of wat de plannen precies zijn.

In de geschiedenis was hotel Sonnevanck een ‘Herstellings- en vacantieoord’ voor kinderen. Het pand dateert van rond 1900.  Zie bijv. https://hetnoordwijkblog.com/2008/02/19/de-rest-17-sonnevanck/ voor achtergrondinfo. Hieruit valt op te maken dat dit pand een zeer belangrijk stukje historie en cultuur van Noordwijk markeert.

En op “https://paper.denoordwijker.nl/open/b87abe26  uit 2016 lezen we dat dit pand snel een shameplek aan het worden is en een doorn in de ogen van veel Noordwijkers. De eigenaresse zou het willen herontwikkelen en een bestemmingswijziging willen van horeca naar appartementenbouw. Dit is vooralsnog niet toegestaan, omdat het een hotel in de driesterrenklasse betreft en het gebied een voorkeurslocatie is voor hotels.

CDA Noordwijk heeft de volgende vragen aan het College:

  1. Wat is de stand van zaken mbt dit hotel en wat zijn de toekomstplannen?
  2. Is er geen onderhoudsplicht? Zo ja, wat behelst dit en wat is de controle hierop?
  3. Is dit geen beeldbepalend pand zo niet een gemeentelijk monument waardig? Zo nee, waarom niet?
  4. Zo ja, heeft het college proactief getracht dit hotel te behouden in de oorspronkelijke staat? 
  5. Zijn er nog mogelijkheden tot renovatie van dit historische pand?
  6. Laat de eigenaar het pand wellicht bewust verpauperen om de eigen plannen te kunnen doorzetten? Zo nee, wat is dan de reden voor de verpaupering? 
  7. Wat heeft het College tot nu toe gedaan om te voorkomen dat de eigenaar het pand laat verpauperen?
  8. Hoe zit het met veiligheid en brandgevaar, ook voor omwonenden?
  9. Is het college bereid snel actie te ondernemen, teneinde te voorkomen dat dit pand – waarvan de ramen al zijn ingegooid – binnenkort om ‘onbekende oorzaak’ in brand vliegt en er onherstelbare schade aan het pand komt, met risico voor omwonenden?.
  10. Hoe staat het college tegenover het idee van dit pand een daklozenhotel te maken of basale huurappartementen voor spoedzoekers en starters? Splitsing van woningen is immers toegestaan?


Met dank voor de beantwoording,
Lenie Zoetendaal
Raadslid CDA Noordwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.