09 maart 2021

Column Jan Kroonsplein

Vorig jaar op 14 januari al is er in het rondetafelgesprek gesproken over de plannen op en rondom het Jan Kroonsplein op Noordwijk aan Zee. Toen ter tijd hebben wij vanuit het CDA al aangegeven dat wij hier op het plein zelf liever geen bebouwing zien. Plan is namelijk om hier een hotel op te vestigen met onder het plein een parkeergarage. Wij hebben aangegeven er meer in te zien het plein op te knappen en het te behouden voor parkeren. Op deze manier kunnen we opbrengsten genereren die wij vervolgens in kunnen zetten voor de inwoners van Noordwijk. De afgelopen maand is het Jan Kroonsplein twee keer in de commissie ruimte besproken. Nieuwe vergadervorm maar hetzelfde onderwerp.

In deze vergaderingen hebben wij moeten constateren dat wij geen medestanders hebben kunnen vinden in het enkel opknappen van het plein en hier verder geen bebouwing toe te passen. Als CDA en van oudsher verbindende partij zijn wij daarom gaan kijken hoe de invulling er het beste uit kan zien als ontwikkeling niet tegen te houden is. Vanuit het CDA maken wij ons daarom momenteel hard om als alternatief woningbouw voor elkaar te krijgen op de plek waar een hotel voorzien is. Wij denken gezien de gemeentelijke maar ook landelijke vraag naar woningen dat we deze kans moeten aangrijpen om hier woningen te realiseren. Zaak is nu te kijken hoe we dit het beste kunnen inpassen op de locatie en dit ook op een dusdanige manier kunnen doen dat de momenteel negatieve financiële gevolgen beperkt blijven.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.