02 november 2022

Column Jordy de Mooij

Woningbouw in Noordwijk

Al meer dan 4 jaar mag ik me vanuit het CDA bezighouden met de woningbouw in de gemeente Noordwijk. In de afgelopen jaren heb ik dan ook getracht inzicht te vergaren in hoe het nou gaat met de woningbouw in onze gemeente. Te meer er verschillende dingen geroepen worden. Bijvoorbeeld dat er te weinig sociale woningbouw is in Noordwijk, dat woningen niet op de juiste plekken gebouwd worden en dat de woningen die er zijn alleen maar gaan naar mensen die van buiten Noordwijk komen. 

De cijfers

Als ik kijk naar de cijfers dan moet ik constateren dat Noordwijk het qua aantal woningen eigenlijk heel goed doet. We hebben tot 2030 een woonbehoefte die is vastgesteld op ongeveer 2.580 woningen en dat gaan we ruimschoots halen als je kijkt naar de plannen die er zijn. Tot 2030 gaan we zelfs als alle plannen worden uitgevoerd tegen de 5.000 woningen bouwen. Dit zou een stijging betekenen van meer dan 20% van het aantal woningen dat we momenteel in totaal in de gemeente hebben. Om nog even verder te vergelijken. Minister Hugo de Jonge heeft recent per provincie opgehaald hoeveel woningen men van plan is tot 2030 te bouwen. Daar kwam onder andere uit dat men in de provincie Drenthe van plan is 13.631 woningen te realiseren. In Noordwijk gaan we dan dus meer dan 1/3e bouwen van het aantal woningen in de hele provincie Drenthe. Dat vind ik nogal wat. Zelfs nu al blijkt uit de begroting dat in de gemeente Noordwijk 2,5 keer zoveel gebouwd wordt als in heel Nederland.

Te goed

Met zulke cijfers ga je toch al snel denken of we in Noordwijk niet te enthousiast aan het bouwen zijn en in mijn optiek is dat ook zo. En ja we moeten goed kijken naar in welke segmenten we bouwen en zorgen dat die woningen meer naar eigen inwoners gaan. Maar juist door zo snel zoveel te bouwen zorg je dat enerzijds woningen naar mensen buiten Noordwijk gaan en anderzijds dit ten koste van de mooie natuur en omgeving gaat. Daarom ga ik graag met iedereen in gesprek over de vraag hoeveel willen we eigenlijk überhaupt nog bouwen in Noordwijk? Ik hoor graag hoe u er naar kijkt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.