24 juni 2021

Column Jordy de Mooij: Keuzes maken

Recentelijk is de perspectiefnota uitgebracht. Anders ook wel de kadernota genoemd. Eind juni gaan we deze bespreken in de raad. Op dat moment zullen ook keuzes gemaakt moeten worden in het beleid dat we de komende jaren willen uitvoeren. Keuzes maken zult u denken? Het gaat toch goed met Noordwijk want we zitten in ieder geval goed in de reserves. Klopt maar toch zijn zorgen naar mijn idee op zijn plaats.

Hoewel er de komende jaren positieve resultaten worden geboekt, vooral door verwachtte extra inkomsten uit jeugdzorg, moeten we ook rekening houden met een fors lagere bijdrage uit het rijk. Hier gaat namelijk een herverdeling plaatsvinden en een gemeente als Noordwijk met eigen inkomsten (bijvoorbeeld uit parkeren) lijkt hierbij fors benadeeld te worden. Op basis van voorlopige cijfers sluit de meerjarenplan begroting 2022-2025 jaarlijks stevig in de min af. We zullen dus keuzes moeten maken waar we de komende jaren geld aan uit geven en wat we ‘on hold’ zetten.

Het college geeft in de perspectiefnota alvast wat keuzemogelijkheden aan de raad. Bijvoorbeeld het groenonderhoud naar beneden bijstellen of bezuinigen op sportbeleid. Aan de andere kant kan er gekozen worden de inkomsten te verhogen bijvoorbeeld door het uitbreiden van betaald parkeren of de OZB extra te verhogen bovenop de verhoging van al 34% die overigens wel voor een groot deel wordt gecompenseerd. Uiteraard doen wij voorgaande zaken vanuit het CDA liever niet maar hoe dan ook we zullen als raad keuzes moeten maken. Overigens zijn in deze slecht ogende meerjarencijfers nog niet eens de jaarlijkse exploitatiekosten meegenomen van de varianten voor een nieuwe Schelft die aan de raad zijn voorgelegd.

Als raad hebben wij de komende maand dan ook een grote taak en grote verantwoordelijkheid om op een goede manier om te gaan met de gelden die de Noordwijkse gemeenschap heeft opgebracht. Vanuit het CDA-beginsel rentmeesterschap zijn wij in ieder geval voornemens hier zuinig mee om te gaan zodat er ook voor komende generaties ruimte blijft bij de gemeente om nieuwe initiatieven en wensen uit de maatschappij te kunnen bekostigen. De keuzes die wij komende tijd maken, kunnen namelijk voor de komende 40 jaar impact hebben op de begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.