06 juli 2020

Conclusie van onderzoek

Het CDA-bestuur heeft een commissie (bestaande uit Frank Helsloot, Piet Warmerdam en Aad van
Ruiten) verzocht onderzoek te doen naar het vertrek van wethouder Henri de Jong.


In twee zinsneden verklaarde Henri dat hij het gevoel had nooit een eerlijke kans te hebben gekregen
van bepaalde Noordwijkse partijleden en dat er soms dingen van hem werden verlangd die niet terug
te vinden waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord. Wij hebben uitgebreid gesproken met
de (oud)wethouder, de fractie en het bestuur. Wij betreuren dat Henri dit zo heeft ervaren.


De twee zinsneden uit de verklaring waren aanleiding voor oppositiepartijen om vragen te stellen in
de raadsvergadering over de integriteit van het CDA. Hier kunnen we duidelijk over zijn. Uit de
gesprekken blijkt er noch sprake te zijn geweest van onoorbaar gedrag, noch van gebrek aan
integriteit, noch van individuele belangen.


Het aftreden van de wethouder is naar onze bevindingen het onvermijdelijk resultaat van een steeds
verder toenemende verwijdering tussen wethouder en fractie. Deze verwijdering heeft een aantal
oorzaken, waarbij wij als belangrijkste oorzaken zien:

 

  •  Een verschillend verwachtingspatroon t.a.v. coalitiedeelname voor de fusie tussen de voormalige afdeling Noordwijk en afdeling Noordwijkerhout/De Zilk;
  •  Een verschil in uitwerking tussen wethouder en fractie op een aantal dossiers, waarbij de discussies te laat of onvoldoende werden gevoerd.


Er ontstond er een onoverbrugbare situatie, met als gevolg het besluit van wethouder Henri de Jong
om op te stappen.


Achteraf vinden alle betrokkenen het jammer dat het zo is gelopen, niemand koestert rancune.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.