06 april 2022

Eerste commissievergadering van de nieuwe raadsperiode is achter de rug!

Afgelopen dinsdag 5 april heeft de eerste commissievergadering plaatsgevonden van de nieuwe gemeenteraad in het gemeentekantoor van Noordwijkerhout. Dit keer was het een gecombineerde vergadering van de commissies welzijn en Bestuur, Middelen en Economie (BME).

Voor ons kersvers raadslid Ria Vink- van den Berg was het eerste officiële optreden als nieuw gemeenteraadslid voor het CDA.

Kort verslag

Op de agenda stonden twee onderwerpen. Het eerste onderwerp was het maatschappelijk programma, floreren in Noordwijk. Dit is een overzicht van wat de gemeente Noordwijk allemaal doet om onze inwoners te laten meedoen in de samenleving. Het gaat om 5 opgaves waar de beleidsplannen aan gekoppeld zijn.

De 5 opgaves zijn:

1. Opgroeien en zelfontplooiing

2. Gezond leven

3. Meedoen

4. Gezonde en veilige leefomgeving

5. Zorg en ondersteuning

Mooi dat er nu een overzicht is waarin alles te vinden is, dit gaat de enorme versnippering tegen. Er is een gedeelde agenda en een gedeeld monitoring en evaluatiesysteem.

Het tweede onderwerp was het talentprogramma Noordwijk wat als doel heeft nieuwe talenten aan de gemeentelijke organisatie te binden. Een goed plan gezien het feit dat het steeds lastiger is om jonge talenten binnen te halen in de gemeentelijke organisatie. Wel hadden wij vragen over de borging. Je kunt mensen namelijk wel opleiden en een mooi programma bieden maar hoe zorg je vervolgens dat deze mensen ook blijven? Het is ons duidelijk geworden dat de talenten voor een bepaalde periode bij de gemeente Noordwijk moeten blijven ( gezien de gemaakte kosten).

Uiteindelijk is het doel van het talentprogramma meer expertise in eigen huis zodat er minder inhuur nodig is. Wat ons betref een goed plan wat dus op termijn een besparing op zal leveren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.