30 juni 2021

Helaas, helaas....

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 juni zijn er door het CDA twee moties ingediend die het helaas beide niet hebben gehaald.

De eerste motie ging over hondenbelasting. Fractievoorzitter Jordy de Mooij: ‘’ hondenbelasting wordt ervaren als een onrechtvaardige belasting omdat een groot deel van de opbrengsten van deze belasting niet gebruikt wordt om bijvoorbeeld hondenpoep op te ruimten of depodogs neer te zetten, daarom vinden wij het jammer dat de raad het niet eens was met ons voorstel om van hondenbelasting een doelbelasting te maken: alleen doorrekenen wat daadwerkelijk de kosten zijn voor schoonmaken e.d.’’.

De tweede motie ging over de inwonersvergunning voor parkeren. Inwoners zijn fors duurder uit om dat het tarief voor zo’n vergunning is verhoogd van 20 euro naar 50 euro. Raadslid Sebastiaan Duivenvoorde: ‘’ De verhoging van het tarief voor een inwonersvergunning was vooral gebaseerd op een mogelijke te grote aanvraag vanuit Noordwijkerhout en De Zilk waardoor de parkeerinkomsten onder druk zouden kunnen komen te staan maar uit de cijfers blijkt dat er absoluut geen sprake is van een grote aanvraag uit de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. ‘’Het lijkt ons daarom niet meer dan logisch dat deze verhoging teniet zal worden gedaan en daarom is het jammer dat de raad dit niet zag zitten.

Voor een overzicht van de moties kunt u op onderstaande link klikken.

https://noordwijk.bestuurlijkeinformatie.nl/.../64137ec8...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.