19 september 2022

Het politieke seizoen is weer begonnen

Het politieke reces is weer voorbij. Dat betekent dat de fractie weer volledig de batterij heeft kunnen opladen en dat we nu echt aan de slag kunnen om de doelen uit het verkiezingsprogramma van het CDA te gaan verwezenlijken. Wij zullen ons binnen de coalitie weer van oudsher inzetten voor o.a. goede zorg, duurzaamheid, woningbouw het verenigingsleven, verkeersveiligheid en een goed minimabeleid.

En hoewel we hier met volle kracht mee bezig gaan constateren we dat de wereld in het reces niet heeft stilgestaan. We hebben te maken met Oekraïners die gevlucht zijn en hier een veilige plek zoeken, de boodschappen uit de supermarkt worden duurder en de prijzen van energie zijn niet meer op te brengen. Steeds meer mensen maar ook bedrijven weten niet hoe ze het nog rond moeten breien. Als CDA moeten wij kijken hoe wij hier vanuit de gemeente kunnen helpen wetende dat daar ook beperkingen in zijn. Zeker rondom de bespreking van de begroting moeten wij daarom verstandige keuzes en lastige beslissingen nemen om te zorgen dat we met de beperkte middelen die we hebben zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. als CDA fractie zullen wij ons in ieder geval weer inzetten en horen het graag als u ergens tegenaan loopt of suggesties en/of ideeën heeft. Ook hopen ik jullie op korte termijn weer persoonlijk te mogen ontmoeten.

Jordy de Mooij

Fractievoorzitter CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.