22 februari 2018

In de media: "Column: Ondoordacht en onzinnig"

Naar aanleiding van de aangenomen motie "gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenteraad" door een meerderheid van de Noordwijkse gemeenteraad (te weten PUUR Noordwijk, PvdA-GroenLinks, D66 en Lijst Salman Noordwijk), heeft dhr. H. Terzijde in het Noordwijks Nieuwsblad van 21 februari 2018 het volgende geschreven:

Op 15 februari schreef de coalitie in de Noordwijkse gemeenteraad geschiedenis. Met een aangenomen motie - naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma De Monitor over de woningnood in Noordwijk - werd besloten om politiek aangelegenheden voortaan alleen in de raad aan de orde te stellen en geen zaken naar buiten te brengen die Noordwijk in een kwaad daglicht kunnen stellen. Vrij vertaald houdt de motie in dat gemeenteraadsleden buiten de gemeenteraadsvergadering geen heikele politieke aangelegenheden aan de orde mogen stellen en er alleen door hen gesproken mag worden over de mooie zaken die de zeven sterren gemeente nog meer doen stralen.

Bij hun benoeming leggen raadsleden echter een eed of belofte af. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat zij 'zonder last of ruggespraak' hun werk moeten kunnen doen. Oftewel raadsleden zijn vrij om zich optimaa, in woord en daad, in te zetten als volksvertegenwoordiger. Binnen en buiten de raadszaal.

De motie is ondoordacht omdat in ieder geval de ondertekenaars (de coalitiepartijen) zich verplichten om naar de inhoud van de motie te handelen. Dat betekent alleen maar mooie verhalen over Noordwijk naar buiten brengen, wat toch vraagtekens oplevert. Want wie gelooft dat de wereld en Noordwijk alleen maar mooi zijn? En staat het niet benoemen van minder aantrekkelijke zaken het vinden van oplossingen in de weg? Daarnaast verhindert de motie het de ondertekenaars om deel te nemen aan het bespreken van politieke aangelegenheden buiten de raad. Ook als zij op hun beurt eens zaken aan de orde willen stellen die niet direct een reclame voor de badplaats zijn.

Wellicht dat lokale partijen als PUUR en Lijst Salman nog denken hiermee weg te kunnen komen. Maar PvdA-GroenLinks en D66, de andere twee coalitiepartijen, begeven zich wel op erg glad ijs. Want hun landelijke partijgenoten doen niets anders dan zo veel mogelijk opduiken in de media en praatprogramma's om via hen de bevolking te overtuigen van hun gelijk. Dat de motie op dat punt onhoudbaar is, werd al daags na de gewraakte raadsvergadering duidelijk. Fractievoorzitter van PvdA-GroenLinks en mede-ondertekenaar van de motie Louis Koppel ging in een uitzending van Omroep BO met VVD-fractievoorzitter Roberto ter Hark in debat over de motie alsook de perikelen rond het schoonhouden van het strand. Omdat het op beide punten ging om zaken waarmee Noordwijk nou niet direct goede sier maakt, is het de vraag of Koppel hiermee wel in de geest van de motie optrad.

De kwestie heeft ook al de aandacht van de landelijke pers getrokken. Gisteren (dinsdag) kwam de Volkskrant met een uitgebreid verhaal, waarin hoogleraar lokaal bestuur Marcel Boogers zegt dat 'de motie inhoudt dat criticasters monddood worden gemaakt'.

Dat de motie naast ondoordacht ook onzinnig is, komt aan het licht door de woorden 'kwaad daglicht'. Gemeenteraadsleden mogen geen zaken naar buiten brengen die Noordwijk in een kwaad daglicht plaatsen. Kennelijk valt daar voor de coalitie niet onder dat de zeven sterren badplaats zich door het aannemen van de motie profileert als een gemeente waar censuur en het beperken van de vrijheid van meningsuiting tot uitgangspunt is verheven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.