22 februari 2018

In de media: "Televisieoptreden CDA-raadslid schiet coalitie in verkeerde keelgat"

Naar aanleiding van de aangenomen motie "gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenteraad" door een meerderheid van de Noordwijkse gemeenteraad (te weten PUUR Noordwijk, PvdA-GroenLinks, D66 en Lijst Salman Noordwijk), heeft dhr. Harm Dragt in het Noordwijks Nieuwsblad het volgende geschreven:

Een optreden van CDA-raadslid Lenie Zoetendaal in het tv-programma De Monitor van vorige week dinsdag is de coalitiepartijen in de Noordwijkse gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens de coalitie heeft Zoetendaal met haar commentaar op het sociale woningbeleid in Noordwijk de badplaats in een kwaad daglicht gesteld. Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag dienden de coalitiepartijen zelfs een motie in, die als strekking heeft dat zoiets niet meer mag gebeuren. Nadat de motie was aangenomen, gaf Zoetendaal aan zich er niets van aan te zullen trekken. Volgens haar is het de taak van raadsleden om politieke kwesties - ook lastige en ook in de media - aan de orde te stellen.

Zoetendaal noemde het aannemen van de motie een dieptepunt voor Noordwijk. De mote bevat twee uitgangspunten: 'gekozen vertegenwoordigers van de gemeente Noordwijk zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat politieke aangelegenheden ter discussie worden gesteld in de raad' en 'acties waardoor de gemeente Noordwijk in een kwaad daglicht worden gesteld, worden door de coalitiepartijen nadrukkelijk afgekeurd'. De (com)motie is terug te voeren op een uitzending van het KRO-NCRV-programma De Monitor waarin de woningnood in Nederland onder de aandacht werd gebracht en waarbij Noordwijk als voorbeeld ten tonele werd gevoerd. Enkele zogeheten 'spoedzoekers', zoals gescheiden moeders met kinderen, vertelden over hun problemen om aan een passende woning te komen en dat zij zich moesten behelpen met steeds weer tijdelijke vakantiehuisjes in en om Noordwijk. Voormalig hotel De Branding werd opgevoerd als een plek waar spoedzoekers onderzoek hadden gevonden, maar dat het pand nu gesloopt is om plaats te maken voor prijzige appartementen.

Taetske Visser-Danser (PUUR) verwoordde namens de coalitiepartijen haar afkeur over de "discutabele wijze" waarop Noordwijk in beeld was gebracht. Visser stelde dat Zoetendaal er verkeerd aan had gedaan om De Monitor te benaderen. Zoetendaal ontkende dit. "Ik ben benaderd door het programma alsook verantwoordelijk wethouder Dennis Salman, die ook in de uitzending aan het woord is. Struisvogelpolitiek is niet aan mij besteed. Het is mijn recht en plicht als gemeenteraadslid om mij te verantworoden richting de pers. En als het nodig is doe ik het weer".

Dat de coalitiepartijen een andere mening hadden over de uitzending was duidelijk. Jeanine Passchier (Lijst Salman): "Het is verschrikkelijk om te zien hoe Noordwijk is afgeschilderd". Dick Gütlich (D66): "Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar ik betreur dat ons imago is geschaad door de uitzending". Louis Koppel (PvdA-GroenLinks): "De raadsvergadering is de plek om dit soort zaken te bespreken". Dat laatste was ook de mening van Visser. "Als gekozen volksvertegenwoordigers moeten wij hier in de raad met elkaar discussiëren. Vrijheid van meningsuiting is goed, maar wij moeten ons gezamenlijk bewust zijn hoe wij ons willen presenteren". Dezelfde Visser merkte later op dat de motie zeker geen beperking inhoudt op met anderen te mogen spreken. Roberto ter Hark (VVD) zei dat hij het weliswaar niet eens is met de mening van Zoetendaal, maar dat zij (overigens ook alle andere raadsleden) alle recht heeft om haar mening te laten horen. "Verder heb ik grote moeite met de woorden 'kwaad daglicht'".

CDA-fractievoorzitter Theo Alkemade kookte zichtbaar van woede en had naar later bleek Zoetendaal aangeraden om niet in discussie te gaan. Duidelijk was dat de motie het zou halen met alleen de stemmen van de coalitiepartijen voor. Of het de tegen stemmende oppositie de mond zal snoeren is echter zeer de vraag. Op 'overtreding' staat immers geen sanctie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.