30 november 2022

Motie noodfonds energie verengingen unaniem aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 november hebben een groot aantal partijen in de gemeenteraad van Noordwijk op initiatief van raadslid Sebastiaan Duivenvoorde (CDA) de handen ineengeslagen. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen

VVD,PvDi,D66, MetlEf, Lijst de Moor, PUUR, Lijst Salman Noordwijk en NZLokaal hebben allemaal een motie van het CDA mede ondertekend die oproept om een noodfonds mogelijk te maken waar verenigingen die door de sterk gestegen energiekosten in de problemen komen een beroep op kunnen doen.

Ook roept de motie het college op om te rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de verduurzaming van gemeentelijke (sport) accommodaties en om te kijken waar energiecoaches ingezet kunnen worden om verenigingen te ondersteunen bij verduurzaming.

Sebastiaan Duivenvoorde: ‘’ Door de hoge energiekosten dreigen veel verenigingen en maatschappelijke organisaties op middellange en lange termijn in de problemen te komen’’. Omdat deze organisaties van groot belang zijn voor de samenlevingen van Noordwijk, De Zilk en Noordwijkerhout is het belangrijk om te voorkomen dat deze organisaties de contributie fors moeten verhogen zodat minder mensen mee kunnen doen of erger nog, in hun voortbestaan bedreigd worden’’. Meedoen is voor het CDA enorm belangrijk, verenigingen dragen immers bij aan de sociale cohesie en bestrijden eenzaamheid, genoeg redenen dus om verenigingen te koesteren en te steunen’’.

‘’Deze organisaties verdienen onze steun in moeilijke tijden en tegelijkertijd is het belangrijk om te kijken naar maatregelen die zorgen voor meer duurzame gebouwen waardoor de energiekosten ook terug te brengen zijn’’. Het college is daar ook mee bezig gelukkig’’.  Een win-win situatie: verenigingen kunnen door en tegelijkertijd maken we een verduurzamingsslag’’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.