29 oktober 2020

Motie verkeersmaatregelen lage Gooweg aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober is het voorstel van NZlokaal en het CDA om verkeersmaatregelen nemen nabij de zogenaamde ‘’lage Gooweg’’ door en meerderheid van de raad aangenomen.

Aan de lage Gooweg in Noordwijkerhout zijn de laatste jaren en groot aantal woningen gebouwd en daarmee is het autoverkeer erg toegenomen.

Deze wordt weg tevens veel recreatief gebruikt door voetgangers die een rondje lopen, trimmers, hardlopers, sportfietsers en ouderen op elektrische fietsen ‘’Wij zijn van mening dat deze weg, als onderdeel van de Fietsknooppuntenroute 75-80, ook gastvrij moet zijn voor toeristen en dagjesmensen’’ aldus Jos Beugelsdijk (CDA). ‘’De combinatie van de uiteenlopende weggebruikers (auto’s, scooters, fietsers, voetgangers) maakt dat deze weg steeds gevaarlijker wordt voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers en de toegestane maximumsnelheid 60 km per uur is. Auto’s in verhouding te hard rijden op deze weg’’

‘’Wij vinden verkeersveiligheid van groot belang en daarbij met name oog hebben voor veiligheid van de meer kwetsbare verkeersdeelnemers. Bovendien is bewegen en sporten gezond  en wij willen daarom het fietsgebruik stimuleren, zowel voor woon-school, woon-werk als recreatief verkeer’’ Aldus Richard Brouwer (NZlokaal). ‘Het  is de hoogste tijd is om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers waarborgen en wij hierbij denken aan een weginrichting voor “auto te gast” of met drempels om de snelheid te verlagen’’.

Het voorstel roept op om de maximumsnelheid op de 'lage' Gooweg te verlagen en om in samenspraak met gebruikers en bewoners te komen tot een verkeersveilige inrichting van de 'lage' Gooweg voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.