20 januari 2021

Raadscolumn Marie-Alin Alkemade: Een plek voor jong en oud

Sinds vele jaren neem ik namens het CDA deel aan verschillende commissies en probeer ik op deze manier mijn steentje bij te dragen aan een nog ‘keuner’ (Nieuw) Noordwijk. Ik ben dan ook zeer blij dat de commissievergaderingen dit jaar weer terug zijn van weggeweest, zodat we als commissieleden nog meer waarde toe kunnen voegen. Naast het commissiewerk ben ik tevens een aantal keer tijdelijk raadslid geweest. Het wel en wee van Noordwijk ligt mij nauw aan het hart.

Ik vind nog altijd enorm veel uitdaging in het commissiewerk wat ik doe. Dit komt vooral doordat ik altijd zoek naar mogelijkheden om Noordwijk nog aantrekkelijker te maken voor onze inwoners. Ook persoonlijk houd ik me hier graag mee bezig. Zo heb ik samen met mijn vriendin - Annemieke - in 2017 de Noordwijkse kinderboerderij ’t Schaapsherdertje opgericht. Ons idee was om een te plek creëren waar jong en oud samen kunnen komen en tevens kunnen genieten van de natuur en de dieren. Een plek voor ontspanning, plezier en avontuur en dat is gelukt!

Ik ben van mening dat natuur, cultuur en sport sowieso belangrijke ingrediënten zijn voor een gezellige en gezonde leefomgeving. Mede daarom wil ik me de komende periode onder andere in gaan zetten voor onze jeugd. Ik zou graag zien dat zij een plek krijgen waar zij zich op diverse manieren kunnen bezighouden met culturele activiteiten zoals muziek, gamen, dansen en knutselen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘Join’ in de jaren ’90, waar bijvoorbeeld in de zomer verschillende activiteiten als koekjes bakken, figuurzagen en open podium werden georganiseerd.

Tot slot wil ik meegeven dat het belangrijk is dat er een luisterend oor is voor de inwoners van het Nieuwe Noordwijk en daar moeten wij als commissie en raadsleden gehoor aan geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.