12 februari 2022

Schriftelijke vragen

Aanleiding

Het CDA heeft geconstateerd dat we momenteel een tekort aan sociale woningen hebben in Noordwijk. Daarnaast constateren wij dat de in Noordwijk actieve woonstichtingen Stek en Antonius van Padua jaarlijks woningen afstoten. Dit valt naar ons idee niet te rijmen met het sociale woningbouwtekort. In de periode 2015-2018 heeft er zelfs een algehele afname van het aantal sociale woningen in Noordwijk plaatsgevonden. Voor het CDA daarom reden hierover een aantal schriftelijke vragen te stellen.

Vragen

-Kunt u aangeven hoeveel woningen woonstichting Stek de afgelopen 10 jaar heeft afgestoten uitgesplitst per jaar en naar leeftijd/oudheid van de woning?

-Kunt u aangeven hoeveel woningen woonstichting Antonius van Padua de afgelopen 10 jaar heeft afgestoten uitgesplitst per jaar en naar leeftijd/oudheid van de woning?

-Hoe kijkt het college er tegenaan woningen niet af te stoten maar juist te splitsen of gewoonweg op te knappen en daarmee in de sociale verhuur te houden?

Namens de CDA fractie,

Jordy de Mooij, CDA raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.