23 mei 2023

Schriftelijke vragen De Brink Noordwijkerhout

Aanleiding 

Vorig jaar rond eind april heeft de CDA fractie aandacht gevraagd voor de zeer slechte bestrating in het middengebied van De Brink in Noordwijkerhout. De bestrating zorgt tijdens evenementen zoals de Noordwijkerhoutse Kermis voor behoorlijk verstappen door mensen. Na de melding over de bestrating zijn er noodreparaties uitgevoerd en is er aangegeven dat men de bestrating definitief zou gaan aanpakken in een later stadium. Helaas is hier tot op heden nog geen sprake van geweest. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

Vragen

1. Is het college op de hoogte van de slechte bestrating bij De Brink in Noordwijkerhout?  

2. Nu staat er op De Brink veel materieel  t.b.v. de herinrichting van de Herenweg. Deelt het college de mening van het CDA dat het, na het beëindigen van de werkzaamheden aan de Herenweg, het een mooi moment is om De Brink direct aan te pakken (liefst voor de kermis van september 2023)? Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA 

Sebastiaan Duivenvoorde 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.