22 maart 2022

Schriftelijke vragen Kornoeljelaan

Aanleiding

Na de verbouwing van de Vomar in Noordwijkerhout ziet het wegdek en de stoep ter hoogte van de Vomar aan de Kornoeljelaan er zeer beroerd uit. De uitspraak ‘’vroeger hadden we geen drempels alleen kuilen’’ zou zomaar op dit gebied van

toepassing kunnen zijn. Er is omwonenden meerdere malen toegezegd om dit op te knappen en aan te pakken. Tot nu toe is dit nog niet gedaan. Ook is de afvalcontainer van de appartementen aan de Kornoeljelaan op een zeer ongelukkige plaats teruggezet (midden op het trottoir).

Vragen

1. Is het college op de hoogte van de klachten van omwonenden over de in de inleiding aangekaarte kwesties?

2. Kan het college toezeggen dat de bestrating rondom de Vomar

(Kornoeljelaan) in Noordwijkerhout binnenkort de nodige opknapbeurt krijgt? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het eens met het CDA dat het situeren van een afvalcontainer op een doorlopend trottoir niet wenselijk is?

4. Is het college voornemens om de afvalcontainer binnenkort te verplaatsen? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.