13 juli 2021

Schriftelijke vragen nieuwe rotondes

De fractie van het CDA is de afgelopen tijd vaak aangesproken over de vernieuwde rotondes in onze gemeente. Veelal zijn inwoners van mening dat het prima is wanneer fietsers nu voorrang hebben op auto’s. Wel is men van mening dat er een eenduidig beleid moet komen in de gemeente op dit gebied. Fietser zouden dus op alle rotondes binnen onze gemeente voorrang moeten hebben op auto’s. Ook de zebrapaden bij de vernieuwde rotondes worden als positief ervaren. De fractie van het CDA heeft een aantal vragen:

1. Op dit moment is het zo dat voetgangers wel voorrang op auto’s hebben bij de rotondes maar geen voorrang op fietsers omdat het zebrapad niet doorloopt op het fietspad (zie foto). Gevolg is dat voetgangers op het weggedeelte (waar auto’s rijden) moeten stoppen voor fietsers. Heeft het college weet van deze situatie?

2. Is het college net als de fractie van het CDA van mening dat het onwenselijk is wanneer voetgangers op het weggedeelte moeten wachten op fietsers? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven waarom er gekozen is voor deze manier van inrichten van de rotondes waarbij fietsers dus voorrang hebben op voetgangers?

4. Zou het college willen overwegen, indien mogelijk, om te kijken naar mogelijkheden tot aanpassen van de rotondes zodat de rotondes veiliger worden voor voetgangers (waarbij voetgangers dus niet meer moeten stoppen voor fietsers)? Zo ja, binnen welk termijn kan dit gerealiseerd worden? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van het CDA

Sebastiaan Duivenvoorde

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.