25 augustus 2020

Schriftelijke vragen veiligheid aan de kust

Vanuit verschillende kanten bereiken ons berichten dat het huidige waarschuwingssysteem om veiligheid langs de kust te garanderen onvoldoende werkt. Zo zijn wij allemaal geschrokken van het tragische nieuws over de vier zwemmers die recentelijk om het leven kwamen elders in het land. Als kustgemeente hebben wij de volgende vragen. 

Vragen 

1. Heeft het college kennis genomen van meerdere onveilige situaties bij kustgemeenten in den lande? 

2. Is het college ervan op de hoogte dat de vrijwilligers van de reddingsbrigades aan de kust hun handen meer dan vol hebben aan strandgangers die ondanks de rode vlag toch de zee ingaan? 

3. In alle drukte blijkt dat badgasten vaak niet weten dat er een rode waarschuwingsvlag is gehesen, of wat deze precies betekent. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. 

A. Is het college bereid om na te gaan of en hoe er betere voorlichting gegeven kan worden? Zo nee, waarom niet? 

B. Is zij ook bereid om andere kustgemeenten c.q. de KNRM, de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), lokale handhaving en de Veiligheidsregio hierbij te betrekken? 

4. Is het college het met ons eens dat er gewerkt moet worden aan een beter en vooral duidelijker veiligheidssysteem, ook met het oog op buitenlandse strandgangers die niet op de hoogte zijn van het vlaggensysteem?

A. Zo nee, waarom niet? 

B. Zo ja, is zij bereid hierin samen op te trekken met andere kustgemeenten c.q. de KNRM, de NRB, lokale handhaving, de Veiligheidsregio en andere relevante partners ? En kan het college aangeven dat ernaar gestreefd wordt om dit systeem bij aanvang van het strandseizoen 2021 gereed te hebben ? 

Namens de CDA fractie,

Jordy de Mooij, CDA raadslid  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.