24 februari 2022

WAT GAAN WE SAMEN DOEN?

Concreet wil het CDA zich hard maken voor de onderstaande 61 punten:

 • Onderzoek naar behoefte jeugdzorg. Wat hoort bij opvoeding wat niet.
 • Onderzoek naar efficiëntie gelden jeugdzorg. Financieren/subsidiëren van psychische hulp voor jongeren onder de 18.
 • Koningin Wilhelminaboulevard autovrij. Geen parkeerplaatsen meer. Een boulevard is om te flaneren niet om te parkeren.
 • Uitbreiding basisschool plaatsen in lijn met de prognose uitbreiding Noordwijkerhout.
 • Oosterduinse meer aantrekkelijker maken met een volledig concept.
 • Gemiddeld 20 woningen per jaar er bij in de Zilk.
 • De Duinpan beter benutten als dorpshuis.
 • Verkeersveilig maken rotonde Langevelderweg. Toevoegen van een voetpad/oversteek bij de rotonde.
 • Ruiterpad bij strandopgang Langevelderslag.
 • Schoonhouden fietsroute Schulpweg en aanleggen voetpad
 • Nachtbus in de streek.
 • In elke dorpskern minimaal een supermarkt en een representatief aantal pinautomaten rondom de kernen.
 • In elk woningbouwproject opname van een aantal grondgebonden woningen voor ouderen en dus levensbestendig.
 • Gebruikers van zwembad De Schelft (tijdelijk) huisvesten in zwembad binnenzee. In combinatie met regelen tijdelijk gratis vervoer hier naartoe.
 • Omgeving ontlasten door afspraken te maken dat ambtenaren bij v/d Broek gaan parkeren.
 • Daarnaast afspraken over openstelling Dirk v/d Broek garage voor omwonenden ‘s avonds.
 • Oplossing voor parkeerdruk dorpskern Noordwijk-Binnen.
 • Avond en nacht gratis parkeren op kloosterplein voor inwoners kern Noordwijk-Binnen
 • Bij verkamering woning/hotel in dorpskernen geen uitzonderingen op parkeernorm tenzij sprake van nieuwe vervoersconcepten. (Deelauto/Kissen ride)
 • Sociale woningen worden zoveel als mogelijk als eerste opgeleverd in een bouwplan.
 • Verrommeling Achterweg gebied pakken we aan en kijken of we deze grond kunnen gebruiken voor woningbouw al dan niet tijdelijk. Op termijn ziet CDA dit als toekomstige woningbouwlocatie.
 • GOM woningen worden alleen nog maar in clusters geplaatst en woningdifferentiatie sluit aan bij woonvisie. Dus 70% geprogrammeerd.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van erfpacht (onder beheer van de gemeente) dit om goedkope woningen aan te kunnen bieden onder voorwaarden. Ook t.b.v. De doorstroom.
 • Verlichting van de fietspaden langs de hoofdverbindingswegen die dedorpen verbinden.
 • Picknicktafels met prullenbakken bij het Klimbos Leeuwenhorst.
 • We hebben een evenementencoördinator die meehelpt initiatieven voor evenementen in Noordwijk van de grond te krijgen.
 • We doen onderzoek naar de mogelijkheid de bouwtaken van de ODWH weer terug te brengen naar de gemeente. Onder voorwaarde dat de onafhankelijke besluitvorming gewaarborgd blijft.
 • Belastingen zijn kostendekkend en worden enkel verhoogd met de inflatie.
 • We geven jaarlijks 2 tot 3 miljoen meer uit dan dat er binnen komt. We Moeten daarom kijken naar structurele besparingen. Zero based benadering.
 • Snelle realisatie speelplekken in de Bavowijk
 • We zoeken mogelijkheden om de Grent nieuw leven in te blazen. Waarbij De eigenaren ook meer mogelijk krijgen.
 • Bouwen voor Noordwijkers op basis van de natuurlijke groei.. Dit om de balans te houden met de natuurlijke kwaliteiten in Noordwijk zoals bloemenvelden, zee, strand duin en bossen. Ofwel leefbaarheid.
 • Bij nieuwbouw in het sociale segment en Middelduur maken we de afspraak dat Inwoners voorrang hebben. Hiervoor maken we afspraken met Holland Rijnland. Lokaal ruimte houden voor schrijnende gevallen.
 • Terrein Admiraal de Witt en Verloop is de inzet 100% sociaal te bouwen.
 • De open ruimtes tussen de verschillende dorpen worden behouden.
 • We realiseren 500 plekken voor arbeidsmigranten en of verlenen medewerking om deze tijdelijk te huisvesten op het eigen terrein van de kweker of teler. Hierbij geldt dat vervoer per fiets uitgangspunt is. Dus dichtbij het bedrijf. We hebben de eerste stap hierin gezet door de regelgeving hierop al aan te hebben gepast.
 • De gemeente verduurzaamt haar eigen gebouwen.
 • Parkeerterreinen zoals Langevelderslag worden overkapt met zonnepanelen.
 • Geen gebiedsont zwierende windmolens en geen biomassa in Noordwijk.
 • Inwoners krijgen subsidie voor het isoleren van hun woning.
 • Noordwijk onderzoekt de mogelijkheid om laadpalen voor elektrische voertuigen te incorporeren in lantaarnpalen.
 • Uitgangspunt bij duurzame projecten in Noordwijk is 50% lokaal eigendom is of lokaal terugvloeit.
 • Er blijft een bollenareaal van 2625 ha in stand. Dit conform afspraken pact van Teylingen.
 • De elementen uit de ISG zoals moestuinen, heggen structuren paardenweitjes moet inhoudelijk beleid op komen.
 • We willen een station bij Piet Gijs of verplaatsing station Voorhout.
 • De kosten van de parkeerkaart voor bewoners en bewoners gaan terug naar 20 euro.
 • Toeristen dragen bij aan de strandpendel.
 • We realiseren een parkeervoorziening P+R bij een van de toegangswegen naar Noordwijk.
 • Maximale snelheid Viaductweg/Wildlaan gaat naar 30 km per uur.
 • Bewoners worden vanaf de eerste fase betrokken bij grootschalige plannen van de gemeente.
 • Zonder eerst een participatietraject te hebben doorlopen gaat het plan niet door. Dit is een harde voorwaarde.
 • De gemeente moet borgen dat de lokale krant bij iedereen op de deurmat valt. Dit gezien het belang en plicht die de gemeente heeft om inwoners te informeren en te communiceren.
 • Aan het begin van de Duinweg ontbreekt een stuk vrij liggend fietspad aan twee zijden. We verkennen hoe we dit veiliger kunnen maken.
 • We realiseren uitbreiding van parkeerplaatsen beneden de Astrid Boulevard.
 • Dorpsstraat Noordwijkerhout eenrichtingsverkeer tussen centrum en H.Zwaan Tweewielers
 • Uitgangspunt is geen burgerwoningen extra in het buitengebied.
 • Doorstroom naar een andere woning bevorderen.
 • Uitgangspunt is dat woningstichting zo min mogelijk woningen verkopen.
 • Regionaal systeem sociale woningbouw aanpassen. Verdeling niet alleen op basis van jaren maar ook behoefte.
 • Arbeidsmigranten dragen bij aan kostensoort toeristenbelasting).
 • ODWH en ISD worden beoordeeld op KPI’s.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.