11. Jan de Ridder

Noordwijk

Ik vroeg me af, moet ik me nog voorstellen?

Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben Jan de Ridder. Mijn familie woont al vanaf 1600 in Noordwijk. Van beroep was ik bollen- en bloemenkweker. In 2002 werd ik in de Gemeenteraad gekozen en vanaf 2004 tot 2016 was ik fractievoorzitter van CDA Noordwijk. Dankbaar was ik, dat ik bij mijn afscheid door de Gemeenteraad werd benoemd tot Ereburger van Noordwijk. Altijd heb ik mij met passie ingezet voor mijn dorp. Vooral voor hen die een steuntje in de rug goed konden gebruiken!

Natuurlijk moet er betaalbaar gebouwd worden in het nieuwe Noordwijk! Maar om dat op de Heilige Grond van Bronsgeest te doen? Als je het mij vraagt, doe dit NIET

  1. Er kunnen alleen al in Noordwijk, 2500 woningen gebouwd worden zonder Bronsgeest
  2. Van de 28 ha in Bronsgeest mag maar de helft gebouwd worden, dus maar 350 woningen. Ook is Bronsgeest een bovenregionale bouwlocatie, waar iedereen in Nederland mag komen wonen.
  3. Dus zolang het niet nodig is, laat Bronsgeest BLOEIEN.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.