25 oktober 2019

CDA-fractie stelt vervolgvragen aan het college over het leerlingenvervoer

Naar aanleiding van klachten van verschillende inwoners van de gemeente Noordwijk over het leerlingenvervoer door Noot Personenvervoer heeft het CDA voor u de volgende vragen:

1. Bent u er van op de hoogte dat er momenteel nog steeds leerlingen te laat op school komen doordat Noot Personenvervoer deze leerlingen niet bijtijds op haalt;

2. Bent u er van op de hoogte dat, als leerlingen te laat worden opgehaald en daardoor te laat komen, ouders in de problemen komen met de schoolinspectie? Na drie keer te laat wordt er een melding gedaan aan de inspectie;

3. Bent u er van op de hoogte dat er tijdens de ritten die Noot Personenvervoer uitvoert pesterijen en soms vechtpartijtjes plaatsvinden waardoor kinderen (en ouders) een onveilig gevoel krijgen;

4. Bij controle is gebleken dat enkele chauffeurs een onveilige rijgedrag vertonen. Bent u daarvan op de hoogte en zo ja, wat is er dan gedaan met de meldingen;

5. Hoeveel klachten krijg de gemeente momenteel nog binnen over Noot Personenvervoer en wat is de aard van die klachten?


Wij en de ouders kijken uit naar uw reactie.

Namens de CDA fractie,
Jos Beugelsdijk, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.