04 juni 2019

CDA onderschrijft brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

In een open brief in diverse dagbladen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hun zorg uitgesproken over de grote financiële tekorten van veel gemeenten in Nederland op het sociaal domeinen en met name bij Jeugdzorg en de GGZ. ‘’Momenteel weet de gemeente Noordwijk zijn hoofd nog boven water te houden door gebruik te maken van in het verleden opgebouwde reserves. Uiteraard zijn deze reserves niet oneindig en voorzien ook wij op termijn problemen’’, aldus Jos Beugelsdijk, woordvoerder sociaal domein namens het CDA.

 In 2015 hebben de gemeenten veel taken op het gebied van werk, jeugd en zorg overgenomen van het Rijk om deze taken overzichtelijker en beter te organiseren. Tegelijkertijd werd het budget gekort door o.a. de crisistijd. Het aantal mensen die hulp nodig hadden steeg, waardoor er bij veel gemeenten tekorten zijn ontstaan.

 Maar de problemen die worden voorzien gaan uiteraard niet alleen over de financiële kant van de zaak. Erger nog is dat kwetsbare vaak jonge mensen op een wachtlijst terecht kunnen komen of helemaal niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dit kan leiden tot grote persoonlijke drama’s. Wat het CDA betreft absoluut niet toelaatbaar in een welvarend land als Nederland.

 Daarom heeft het CDA Noordwijk-Noordwijkerhout-De Zilk middels een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer De Jonge laten weten de open brief van de VNG te onderschrijven en tevens opgeroepen om middelen vrij te maken zodat ook in Noordwijk inwoners in de toekomst niet in de kou komen te staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.