18 oktober 2019

CDA stelt aanvullende schriftelijke vragen i.v.m. nieuwbouw Groot Hoogwaak

Naar aanleiding van de in de afgelopen periode verstrekte informatie over Groot Hoogwaak waaronder o.m. de bij brief van 25 april 2019 beantwoordde vragen over Groot Hoogwaak, als ook de beantwoording op 17 september 2019 van de door het CDA schriftelijk gestelde vragen een aantal aanvullende vragen.

Vragen
Op basis van de afbeelding met aantallen (pag. 11) van de presentatie van 2 april 2019 hebben wij een en ander nader beschouwd en de volgende analyse en vragen:

- Er worden 53+ 59 = 112 woningen nieuw gebouwd.
- Gesloopt worden 33 sociale zorgwoningen; deze moeten ons inziens in dezelfde sector worden vervangen.
- Het aantal nieuwe woningen is 112 – 33 = 79; daarvan moet 30% sociaal zijn zijnde 24 stuks
- Conclusie tav aantal nieuw te realiseren sociale woningen: 33 (compensatie) + 24 = 57 stuks

1. Worden er minimaal 57 sociale woningen nieuw gebouwd en zo nee, klopt onze berekening dan mogelijk niet?

Verder merken wij m.b.t. de zorgwoningen op dat: Er 33 zorgwoningen worden gesloopt en 53 nieuw worden gebouwd.

2. Ten opzichte van 20 extra zorgwoningen worden 59 niet zorgwoningen gebouwd. Deelt u deze conclusie?

3. Is hier niet sprake van een gewoon onroerend goed ontwikkeling op een terrein dat is bedoeld voor zorg?

4. Kunnen niet alle woningen als zorgwoning gelabeld worden?

5. Wat zijn mogelijke juridische consequenties als het bestemmingsplan wordt aangepast in die zin dat de bestemming voor alle woningen zorg krijgt?

6. Wat zijn de consequenties als toch de parkeergarage de bestemming zorg krijgt en daarmee de gehele bebouwing?

7. Kunnen we ter beschikking krijgen over de zienswijzen zoals u aangeeft bij antwoord van vraag 5 in uw schriftelijke reactie van 17 september 2019 op de eerdere door het CDA gestelde vragen.

Namens de CDA fractie,
Jordy de Mooij, CDA raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.