26 februari 2019

CDA stelt schriftelijke vragen over verkeerssituatie Koninginneweg in Noordwijkerhout

De CDA-fractie heeft van bewoners van de Koninginneweg in Noordwijkerhout klachten ontvangen over veelvuldig te hard rijden, drempels die niet voldoende hoog zijn om verkeer vaart te laten minderen, de onoverzichtelijke kruisingen Viaductweg/Koninginneweg, Havenstraat/Koninginneweg en de kruising Herenweg/Koninginneweg en mogelijke matige handhaving van de verkeersregels door Boa’s en politie. Naar aanleiding van deze klachten heeft de fractie van het CDA de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de verkeerssituatie bij de Koninginneweg in Noordwijkerhout? 
  2. Is het college op de hoogte van een verkeerscirculatieplanplan, door bewoners zelf ingediend?
  3. Is het college op de hoogte van de verkeersgevaarlijke situaties in Noordwijkerhout die het CDA in 2018 bij het toenmalige college onder de aandacht heeft gebracht en die nog lang niet allemaal zijn beoordeeld en teruggekoppeld aan de Raad?
  4. Kan het college toezeggen om de verkeerssituatie bij de Koninginneweg te gaan onderzoeken en eventueel maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid? Indien nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,
Jos Beugelsdijk
Namens de fractie van het CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.